Offentlig sektor

Å bringe offentlige tjenester nærmere folket

Innovasjon for folk flest

Å innføre endringer i det offentlige rom krever vanligvis mer innsats enn i kommersielle bedrifter, men vil til slutt berøre større grupper av mennesker. Vi hjelper institusjoner og statlige organisasjoner med å øke hastigheten på digital transformasjon og tilby smarte tjenester til publikum.

Offentlige institusjoner sliter ofte med begrensede ressurser. Samarbeid med et IT-konsulentselskap gjør det derfor mulig for dem å fokusere på kjernekompetanse snarere enn på kunnskap som partneren sørger for.

Å drive innovasjon starter med å være uten forutinntatthet og forstå hvilke fordeler tekniske løsninger kan gi offentlig sektor. De mest vellykkede beslutningstakerne ser etter disse nye mulighetene. Det sentrale punktet i deres bestrebelser forblir alltid det samme - forbedring av hverdagslivet til borgere, lokalsamfunn, arbeidere eller lokale bedrifter.

Digital kartlegging driver inkludering

Mobil geolokalisering er en av områdene som er avgjørende for å betjene offentlige tjenester. For utviklingsland er det en ekte «game changer». De digitale løsningene gjør det mulig å kartlegge husholdninger på landsbygda og tildele virtuelle adresser til innbyggerne.

Som et resultat kan tidligere ekskluderte lokalsamfunn nå få tilgang til viktige tjenester som å ringe politi eller ambulanse, motta post, stemme osv. Å ha en adresse betyr også at slike distrikter kan inkluderes i offentlige infrastrukturprogrammer som tar sikte på å skaffe vann, strøm og sanitæranlegg.

Vi har laget geolokaliseringsløsninger for å tildele virtuelle adresser i Sør-Afrika. Dette bidro til å tilby de mest nødvendige offentlige tjenestene til de ekskluderte områdene. Denne endringen var så innflytelsesrik at den har utløst vekst av lokale virksomheter som levering av dagligvarebutikker og mobile betalingsapplikasjoner.

Data Crowdsourcing

 
Innbyggere vil ha en direkte innvirkning på måten byen eller landet deres fungerer på. Avstemming og samfunnsbudsjetter er de mest åpenbare alternativene. Likevel, med ny teknologi dukker det opp nye muligheter.
 
Crowdsourcing blir spesielt populært da det gjør det mulig for offentlige institusjoner å be folk direkte om ideer, løsninger eller viktig informasjon angående et bestemt spørsmål. Tidligere ville slike tilbakemeldinger være vanskelige å organisere, tidkrevende og mest sannsynlig ineffektive. I dag kan man øyeblikkelig samle inn data via mobilapper og plattformer og analysere resultatene på få minutter.

Et godt eksempel på crowdsourcing for en god sak er å samle inn data om kilder til luftforurensning. Vi har utviklet en plattform og en mobilapp som oppmuntret innbyggere i polske byer til å gi informasjon om steder med høye forurensningsutslipp i nærheten. Som et resultat har vi laget et kart over områder som krevde øyeblikkelig hjelp. Data gitt av innbyggerne hjalp lokale myndigheter og frivillige organisasjoner til å øke bevisstheten og utvikle planer for forbedring av luftkvaliteten.